SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 343)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1_2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Odb.: OZ-SENIOR SPORT CLUB Radzovce-Čakanovce
Dod.: Obec Čakanovce
500 €
31_2023 Zmluva o poskytnutí dotácie pre MŠ Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: OZ SIEŤ RÁKÓCZIHO-RÁKÓCZI HÁLÓZAT
130 €
30_2023 Spolupráca s OZV nakladanie s odpadmi z obalov Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Reclay Systems s.r.o.
0 €
29_2023 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí služby č. 10 21 01 -zber a vývoz KO so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
28_2023 Dodatok k zmluve o poskytovaní služby č. 221 20 01 v odpad. hosp. -zber a odvoz BRO Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
27_2023 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení služieb v odpad. hosp. zber alebo výkup oddelene zbieraných zložiek KO č. 168 20 01 Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
26_2023 Zmluva na odchyt a umiestnenie psov Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: OZ Šťastné labky
252 €
25_2023 Rekonštrukcia sociálnych zariadení v objekte ZŠ s VJM Čakanovce Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: IMPROSTAT, spol. s r.o.
5 750 €
24_2023 Oprava strechy na budove klubu dôchodcov v obci Čakanovce Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Stavby MK s.r.o.
0 €
23_2023 Rekonštrukcia plynovej kotolne a návrh vykurovacej sústavy v MŠ Čakanovce Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: IP GAS, s.r.o.
0 €
22_2023 Oprava strechy na budove klubu dôchodcov v obci Čakanovce Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Stavby MK s.r.o.
19 950.40 €
21_2023 Poskytovanie Používateľovi kvalifikovanú dôveryhodnú službu "elektronická pečať" Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
20_2023 Úrazové poistenie UoZ-PUPN Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Komunálna poisťovňa
225 €
19_2023 Stavebný dozor stavby: "Rekonštrukcia plynovej kotolne MŠ" Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: OVING, s.r.o.
1 190 €
18_2023 Rekonštrukcia plynovej kotolne a návrh vykurovacej sústavy v MŠ Čakanovce Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: IP GAS, s.r.o.
52 099.20 €
17_2023 Audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Ing. Katarína Karczagová č. licencie SKAU:469
900 €
16_2023 Úrazové poistenie UoZ-PUPN Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Komunálna poisťovňa
225 €
15_2023 Predlženie trvania zmluvy NP TSP II Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR
0 €
14_2023 Zavádzanie nového Štátneho vzdelávacieho programu Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Národný inštitút vzdelávania a mládeže
0 €
13_2023 GSM karta k alarmu na Ihrisku Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Orange Slovensko a. s.
1 €
Generované portálom Uradne.sk