SlovenskýEnglish

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  26. JÚL 2024
  Piatok
 • Plasty
  05. AUG 2024
  Pondelok
 • Sklo
  22. JÚL 2024
  Pondelok
 • Papier
  25. JÚL 2024
  Štvrtok
ČAKANOVCE Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC ČAKANOVCE

Obec pochádza asi z 13. – 14. storočia, doložená je v roku 1439. Patrila rozličným zemepánom, v rokoch 1554 – 1594 ju okupovali Turci a bola začlenená do Sečianskeho sandžaku. Za vojen v 17. storočí spustla, bola obnovená v 18. storočí ako zemianska osada, neskôr poddanská obec s viacerými komposesormi.

Kedysi tu boli dve samostatné obce Dolná a Horná Ratka. Zanikli za vojen v polovici 17. storočia, na ich mieste zostala len malá osada.