Kalendár zvozu odpadu

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Ukončenie kúpnej zmluvy Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Ondrej Šimon - SIMON-STYL
0.00 €
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Union poisťovňa,a.s.
15.00 €
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku Odb.: Ján Kolpaský
Dod.: Obec Čakanovce
339.50 €
Administrácia a správa počítačovej siete Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Ing. Albert Máté
0.00 €
Cena za zber, a odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0.00 €
motorová kosačka Odb.: Gejza György
Dod.: Obec Čakanovce
50.00 €
Zmluva o poskytovaní služieb na zber a prepravu komunálneho odpadu Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0.00 €
Čakanovce - Galamba - zahustenie TS Odb.: Stredoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: Obec Čakanovce
0.00 €
Nájom poľnohospodárskych pozemkov Odb.: Bázsánpuszta s.r.o.
Dod.: Obec Čakanovce
0.00 €
Úprava existujúcej webstránky Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: webex.digital s.r.o.
0.00 €
Príves nákladný Odb.: František Oláh
Dod.: Obec Čakanovce
100.00 €
Poskytovanie dotácií z prostriedkov obce Čakanovce Odb.: KRIS-DENT s.r.o.
Dod.: Obec Čakanovce
379.14 €
Poskytovanie dotácií z prostriedkov obce Čakanovce Odb.: VIVAXMED s.r.o.
Dod.: Obec Čakanovce
1000.00 €
Poskytovanie dotácií z prostriedkov obce Čakanovce Odb.: OZ-SENIOR SPORT CLUB Radzovce-Čakanovce
Dod.: Obec Čakanovce
1100.00 €
Poskytovanie dotácií z prostriedkov obce Čakanovce Odb.: Rómske Hviezdy - Roma csillagok
Dod.: Obec Čakanovce
500.00 €
Poskytovanie dotácií z prostriedkov obce Čakanovce Odb.: CSEMADOK - Základná organizácia Čakanovce
Dod.: Obec Čakanovce
800.00 €
Poskytovanie dotácií z prostriedkov obce Čakanovce Odb.: Občianské združenie Pro Vicus
Dod.: Obec Čakanovce
700.00 €
Posúdenie zdravotného rizika, kategorizácia zamestnancov Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Ing. Renáta Sekeráková
200.00 €
Zmena: Systémová podpora je 600 eur vrátane DPH za kalendárny rok Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: MADE spol. s.r.o.
600.00 €
Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice v obci Čakanovce - zníženie ceny stavby Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Styl-Bau spol s.r.o.
5819.00 €
Aktivácia resp. zmena účastníckeho programu Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Orange Slovensko a. s.
0.00 €
Notebook Lenovo IdeaPad 320-15AST sivý Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: INMEDIA spol,s.r.o.
0.00 €
Pridelená Sim karta - alarm Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Orange Slovensko a. s.
0.00 €
Sim karta - TSP Obec Čakanovce Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Orange Slovensko a. s.
0.00 €
Predaj motorového vozidla Odb.: Kristína Puporková
Dod.: Obec Čakanovce
400.00 €
Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice - vodovod, kanalizácia Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Styl-Bau spol s.r.o.
5819.00 €
Výpoveď Zmluvy o pripojení Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Orange Slovensko a. s.
0.00 €
Skupinové úrazové poistenie Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: UNIQA poisťovňa a.s.
0.00 €
Skupinové úrazové poistenie Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: UNIQA poisťovňa a.s.
0.00 €
Vydávanie certifikátov Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Disig a.s.
0.00 €
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Enmax s.r.o.
25077.52 €
Audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy za rok 2018 a 2019 Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Ing. Katarína Karczagová č. licencie SKAU:469
0.00 €
Základné poistenie motorového vozidla Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: KOOPERATIVA poisťovna a.s.
134.83 €
Kamerový systém obce Čakanovce - rozšírenie Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Árpád SZajkó
7990.80 €
Ojazdené motorové vozidlo HYUNDAI iX35 Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: AUTO DUO AUTOBAZÁR s.r.o.
10000.00 €
Demontáž drevených okien a vchodových dverí, výroba a montáž plastových okien a vchodových dverí Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: REALTHERM Slovakia plus s.r.o.
3405.50 €
Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice v obci Čakanovce Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Styl-Bau spol s.r.o.
59779.40 €
Fixácia ceny cez hedging 24, zmluva č.:6300142099 Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemisel a.s.
0.00 €
Fixácia ceny cez hedging 24, zmluva č.:6300142091 Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemisel a.s.
0.00 €
Kompletná realizácia verejného obstarávania - Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice v obci Čakanovce Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Ing. Želmíra Kolimárová
300.00 €
Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1 Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: KOOPERATIVA poisťovna a.s.
0.00 €
Terénna sociálna práca v obciach Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR
0.00 €
Distribúcia elektriny Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Stredoslovenská energetika - Distribucia a.s.
0.00 €
Požiarná prevencia a zabezpečenie úloh bezpečnostnotechnickej služby v oblasti BOZP Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Zoltán Anderko - AENEAS
0.00 €
Poskytovanie dotácií z prostriedkov obce Čakanovce Odb.: OZ-SENIOR SPORT CLUB Radzovce-Čakanovce
Dod.: Obec Čakanovce
1000.00 €
Poskytovanie dotácií z prostriedkov obce Čakanovce Odb.: Občianské združenie Pro Vicus
Dod.: Obec Čakanovce
600.00 €
Poskytovanie dotácií z prostriedkov obce Čakanovce Odb.: Rómske Hviezdy - Roma csillagok
Dod.: Obec Čakanovce
600.00 €
Poskytovanie dotácií z prostriedkov obce Čakanovce Odb.: CSEMADOK - Základná organizácia Čakanovce
Dod.: Obec Čakanovce
800.00 €
Poskytovanie dotácií z prostriedkov obce Čakanovce Odb.: KRIS-DENT s.r.o.
Dod.: Obec Čakanovce
500.00 €
Poskytovanie dotácií z prostriedkov obce Čakanovce Odb.: VIVAXMED s.r.o.
Dod.: Obec Čakanovce
1000.00 €
Úrazové poistenie AČ Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Komunálna poisťovňa
81.25 €
Zmeny pôvodnej zmluvy Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: KOLEK s.r.o.
0.00 €
úprava ceny za poskytnuté služby Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0.00 €
Reklamné a marketingové služby Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: AKREMIAN s.r.o.
120.00 €
Poskytovanie reklamačných služieb Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Online zbierka firiem s.r.o.
0.00 €
Asfaltovanie komunikácií c obci Čakanovce Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: KOLEK s.r.o.
36780.66 €
Povinná každoročná kontrola detských ihrísk Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Michal Hric
85.00 €
Predaj potravinárskych výrobkov Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Jozef Ferencz MäSO - ÚDENINY
0.00 €
Zmluva o spracúvaní osobných údajov Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: MADE spol. s.r.o.
0.00 €
Potravinárske výrobky podľa ponukového listu predávajúceho Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: INMEDIA spol,s.r.o.
0.00 €
Popis systému triedeného zberu na území obce, výška nákladov na triedený zber vynaložených v obci Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: ENVI-PAK a.s.
0.00 €
Predaj a kúpa potravinárskych výrobkov Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: SOLDANUS Group s.r.o.
0.00 €
Verejná telefónna služba Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
Mobilný internet - sim karta Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: KOOPERATIVA poisťovna a.s.
0.00 €
Poistenie pre prípad škody Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Poisťovňna Cardif Slovakia a.s.
0.00 €
Zmena účastníckeho programu Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Orange Slovensko a. s.
0.00 €
Rekonštrukcia chodníka v obci Čakanovce Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: STAV - FRB s.r.o.
41002.38 €
Ochrany osobných údajov Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Ing. Jozef NOSÁL NCRC
0.00 €
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Komunálna poisťovňa
0.00 €
Poskytovanie dotácií z prostriedkov obce Čakanovce Odb.: OZ-SENIOR SPORT CLUB Radzovce-Čakanovce
Dod.: Obec Čakanovce
600.00 €
Poskytovanie dotácií z prostriedkov obce Čakanovce Odb.: Občianské združenie Pro Vicus
Dod.: Obec Čakanovce
400.00 €
Poskytovanie dotácií z prostriedkov obce Čakanovce Odb.: Rómske Hviezdy - Roma csillagok
Dod.: Obec Čakanovce
400.00 €
Poskytovanie dotácií z prostriedkov obce Čakanovce Odb.: CSEMADOK - Základná organizácia Čakanovce
Dod.: Obec Čakanovce
1000.00 €
Poskytovanie dotácií z prostriedkov obce Čakanovce Odb.: KRIS-DENT s.r.o.
Dod.: Obec Čakanovce
500.00 €
Poskytovanie dotácií z prostriedkov obce Čakanovce Odb.: VIVAXMED s.r.o.
Dod.: Obec Čakanovce
1000.00 €
Dodávka elektriny, odberné miesto Čakanovce 358 Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Stredoslovenská energetika - Distribucia a.s.
0.00 €
Dodávka elektriny, odberné miesto Čakanovce 29 Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Stredoslovenská energetika - Distribucia a.s.
0.00 €
Dohoda o ukončení zmluvy 052017 zo dňa 10.11.2017 o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia v obci Čakanovce Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: KOVLER s.r.o.
0.00 €
Verejná telefónna služba Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
Verejná telefónna služba Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
Verejná telefónna služba Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
Gigaset A 220 Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
Verejná telefónna služba Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
Znížená dotácia Odb.: ŠPORT CLUB ČAKANOVCE
Dod.: Obec Čakanovce
0.00 €
Znížená dotácia Odb.: CSEMADOK - Základná organizácia Čakanovce
Dod.: Obec Čakanovce
0.00 €
Uprava ceny za poskytnuté služby Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Čakanovce Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: KOVLER s.r.o.
0.00 €
Odchyt opustených a túlavých psov na verejných priestranstvách v katastrálnom územý obce Čakanovce Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: OZ Šťastné labky
0.00 €
Demontáž drevených okien, výroba a montáž plastových okien Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: PRP - PLASTY, s.r.o.
4631.77 €
Ukončenie nájomnej zmluv Odb.: ROMA DUBOVEC
Dod.: Obec Čakanovce
0.00 €
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: KOOPERATIVA poisťovna a.s.
17.85 €
Technická dokumentácia bezpečnosti a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Čakanovce Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: FILLECK s.r.o.
900.00 €
Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu preodberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie Materská škola, Základná škola Čakanovce Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemisel a.s.
0.00 €
Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu preodberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie Obecný úrad, Klub dôchodcov, Kultúrny dom Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemisel a.s.
0.00 €
Audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy, dodržanie pravidiel rozpočtového hospodárenia Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Ing. Katarína Karczagová č. licencie SKAU:469
0.00 €
Nájom kancelárie Odb.: ROMA DUBOVEC
Dod.: Obec Čakanovce
1.00 €
Zmena účastníckeho programu Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Orange Slovensko a. s.
0.00 €
úprava práv a povinností zmluvných strán pri výkone doplnkového sporenia Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: STABILITA d.d.s., a.s.
0.00 €
Rekonštrukcia chodníka s obrubníkmi Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: STAV - FRB s.r.o.
14874.00 €
Záves s muškátmi, muškáty Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Lúcia Hegyi
305.20 €
Verejná telefónna služba Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
Verejná telefónna služba Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
Program Infokat Win 2.0 Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Ing. Viktor Lajterčuk
50.00 €
Reklama - štandardný balík Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Register obchodných spoločností s.r.o.
0.00 €
Zmluva o reklame Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Profesionálny register s.r.o
0.00 €
Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie biologicky rozložiteľých odpadov Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0.00 €
Poskytovanie dotácií z prostriedkov obce Čakanovce Odb.: KRIS-DENT s.r.o.
Dod.: Obec Čakanovce
500.00 €
Poskytovanie dotácií z prostriedkov obce Čakanovce Odb.: VIVAXMED s.r.o.
Dod.: Obec Čakanovce
1000.00 €
Poskytovanie dotácií z prostriedkov obce Čakanovce Odb.: Občianské združenie Pro Vicus
Dod.: Obec Čakanovce
600.00 €
Poskytovanie dotácií z prostriedkov obce Čakanovce Odb.: OZ-SENIOR SPORT CLUB Radzovce-Čakanovce
Dod.: Obec Čakanovce
500.00 €
Poskytovanie dotácií z prostriedkov obce Čakanovce Odb.: ŠPORT CLUB ČAKANOVCE
Dod.: Obec Čakanovce
300.00 €
Poskytovanie dotácií z prostriedkov obce Čakanovce Odb.: Rómske Hviezdy - Roma csillagok
Dod.: Obec Čakanovce
600.00 €
Poskytovanie dotácií z prostriedkov obce Čakanovce Odb.: CSEMADOK - Základná organizácia Čakanovce
Dod.: Obec Čakanovce
1000.00 €
Znížená dotácia Odb.: ŠPORT CLUB ČAKANOVCE
Dod.: Obec Čakanovce
1807.00 €
Audit individuálnej účtovnej závierky Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Ing. Katarína Karczagová č. licencie SKAU:469
600.00 €
Aktivácia resp. zmena účastníckeho programu Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Orange Slovensko a. s.
0.00 €
Kanalizácia obce Čakanovce Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: HES - COMGEO spol. s.r. o.
1875.00 €
Reklama, propagačná činnost Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Dometic Slovakia s.r.o.
0.00 €
Dátové centrum obcí a miest Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: DataCentrum DEUS
0.00 €
Spoločné geoturistické rozvíjanie územia Novohrad-Nógrád geoparku Odb.: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dod.: Obec Čakanovce
1.00 €
Vytvorenie webstránky Obce Čakanovce Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Wbx s.r.o.
0.00 €
Mobilný výkup papiera a lepenky, jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0.00 €
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k zastavenej ploche a nádvoriu Odb.: Margita Molotová, Peter Molota
Dod.: Obec Čakanovce
0.00 €
Dodávka stavebného materiálu a izoláciastrechy budovy Materskej školy v Čakanovciach Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Norbert Oláh
7715.63 €
Kúpna zmluva Odb.: Margita Molotová, Peter Molota
Dod.: Obec Čakanovce
0.00 €
Odpadové hospodárstvo Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0.00 €
Nakladanie požité batérie a akumlátori Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: INSA s.r.o.
0.00 €
Verejná telefónna služba Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
Verejná telefónna služba Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
Verejná telefónna služba Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
Triedenie, zber, preprava a recyklácia odpadov z obalov Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: ENVI-PAK a.s.
0.00 €
Elektronická komunikácia Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Dôvera zdravotná poisťovna a.s.
0.00 €
Kanalizácia obce Čakanovce Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: INGPAK-HaK s.r.o.
0.00 €
poskytovanie dotácii z prostriedkov Obce Čakanovce Odb.: KRIS-DENT s.r.o.
Dod.: Obec Čakanovce
500.00 €
poskytovanie dotácii z prostriedkov Obce Čakanovce Odb.: ŠPORT CLUB ČAKANOVCE
Dod.: Obec Čakanovce
4500.00 €
poskytovanie dotácii z prostriedkov Obce Čakanovce Odb.: VIVAXMED s.r.o.
Dod.: Obec Čakanovce
1000.00 €
poskytovanie dotácii z prostriedkov Obce Čakanovce Odb.: Občianské združenie Pro Vicus
Dod.: Obec Čakanovce
600.00 €
poskytovanie dotácii z prostriedkov Obce Čakanovce Odb.: Rómske Hviezdy - Roma csillagok
Dod.: Obec Čakanovce
600.00 €
poskytovanie dotácii z prostriedkov Obce Čakanovce Odb.: CSEMADOK - Základná organizácia Čakanovce
Dod.: Obec Čakanovce
1000.00 €
poskytovanie dotácii z prostriedkov Obce Čakanovce Odb.: OZ-SENIOR SPORT CLUB Radzovce-Čakanovce
Dod.: Obec Čakanovce
250.00 €
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Komunálna poisťovňa
81.25 €
Poradenská a konzultačná činnosť Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Ing. Vladimír Uram
0.00 €
Dátové centrum obcí a miest Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: DataCentrum DEUS
0.00 €
poskytovanie obchodnému partnerovi reklamu: obchodné meno, adresa, kontaktné údaje atd. Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Profesionálny register s.r.o
240.00 €
Dodávka plynu pre odberaťelov kategórie Malé podnikanie a organizácie Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemisel a.s.
0.00 €
Dodávka plynu pre odberaťelov kategórie Malé podnikanie a organizácie Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemisel a.s.
0.00 €
Vybudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Radzovce-Čakanovce Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Obec Radzovce
0.00 €
Predaj motora do čerpadla Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Kristián Gyüre
800.00 €
Poskytnutie peňažného daru 100€ Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Mgr. Peter Pollák, PhD.
100.00 €
Príprava podpornej dokumentácie, poradenská a projektová činnosť, finančná analýza Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Občianske združenie BOVAP
600.00 €
Zmluva o nakaladaní s batériami a akumlátormi Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: AKU-TRANS Spol s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia verejného osvetlenia, zabezpečovanie prevádzku verejného osvetlenia Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: KOVLER s.r.o.
827.50 €
Odovzdanie správy a prevádzky verejného osvetlenia Obce Čakanovce v celom rozsahu práv a povinnosťí Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Ladislav Kováč - KOVÁČ
0.00 €
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva motorovému vozidlu Odb.: Ernest Jeges
Dod.: Obec Čakanovce
210.00 €
Príprava podpornej dotácie, poradenská a projektová činnosť Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Občianske združenie BOVAP
700.00 €
Verejná telefonná služba Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Slovak Telekom a.s.
180.00 €
úprava cenu za poskytnuté služby od 1.1.2015 Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0.00 €
Vybudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Radzovce-Čakanovce Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Obec Radzovce
0.00 €
Komunikačné, informačné, elektronické služby Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: DataCentrum DEUS
0.00 €
Audit individuálnej účtovnej závierky Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Ing. Katarína Karczagová
600.00 €
Zdužené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: KOOPERATIVA poisťovna a.s.
8.80 €
zabezpečenie distribúcie elektriny Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Stredoslovenská energetika - Distribucia a.s.
0.00 €
NFP-nenávratná finančná pomoc Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: P4U s.r.o.
999.00 €
poskytovanie dotácii z prostriedkov Obce Čakanovce Odb.: Rómske Hviezdy - Roma csillagok
Dod.: Obec Čakanovce
500.00 €
civilná ochrana Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Ing. Milan Hric
0.00 €
poskytovanie dotácii z prostriedkov Obce Čakanovce Odb.: OZ-SENIOR SPORT CLUB Radzovce-Čakanovce
Dod.: Obec Čakanovce
200.00 €
poskytovanie dotácii z prostriedkov Obce Čakanovce Odb.: ŠPORT CLUB ČAKANOVCE
Dod.: Obec Čakanovce
5000.00 €
poskytovanie dotácii z prostriedkov Obce Čakanovce Odb.: KRIS-DENT s.r.o.
Dod.: Obec Čakanovce
500.00 €
poskytovanie dotácii z prostriedkov Obce Čakanovce Odb.: VIVAXMED s.r.o.
Dod.: Obec Čakanovce
1000.00 €
poskytovanie dotácii z prostriedkov Obce Čakanovce Odb.: CSEMADOK - Základná organizácia Čakanovce
Dod.: Obec Čakanovce
1500.00 €
Požiarna prevencia, zabezpečenie úloh bezpečnostnotechnickej služby v oblasťi BOZP Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Zoltán Anderko - AENEAS
80.00 €
Reklamy Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Centrálny vestník organizácií s.r.o.
240.00 €
odber kuchynského odpadu Odb.: Vaculčiak Milan
Dod.: Obec Čakanovce
0.00 €
Verejná telefonná služba Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Orange Slovensko a. s.
0.00 €
Používanie hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: SOZA
0.00 €
Poistenie Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Komunálna poisťovňa
830.00 €
Udelenie licencie na použitie hudobných diel - základná-, maťerská- škola Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: SOZA
0.00 €
Udelenie licencie na použitie hudobných diel - obecný urad Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: SOZA
0.00 €
4 ročník Sv. Alžbety - patrónky obce Čakanovce Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
1000.00 €
Verejná telefonná služba Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
Verejná telefonná služba Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
Verejná telefonná služba Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
poskytovanie dotácii z prostriedkov Obce Čakanovce Odb.: Rómske Hviezdy - Roma csillagok
Dod.: Obec Čakanovce
1050.00 €
Prenosné motorové čerpadlo Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Vojtech Furák
820.00 €
aktivácia účastníckého programu, mobilný telefón ORANGE Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Orange Slovensko a. s.
60.00 €
Zmluva o poskytovaní služieb Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Občianske združenie BOVAP
700.00 €
Zmluva o nájme nebytových priestorov Odb.: EDUCA SK s.r.o.
Dod.: Obec Čakanovce
450.00 €
Poľnohospodárske využitie prenajímaných pozemkov Odb.: Bázsánpuszta s.r.o.
Dod.: Obec Čakanovce
200.00 €
Spracovanie osobných údajov (WinPam) Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Mesto Fiľakovo obecný úrad
0.00 €
preverenie súlado hospodárenia obce Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: ing.Emilia Kaszová
400.00 €
Elektronické zasielanie faktúr Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: MADE spol. s.r.o.
0.00 €
Poistenie Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Komunálna poisťovňa
81.25 €
zamestnávateľská zmluva Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: ING Tatry Sympatia
0.00 €
Poskytnutie licencie programu URBIS Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: MADE spol. s.r.o.
460.00 €
kúpna zmluva - kostol čakanovce Odb.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Biskupice
Dod.: Obec Čakanovce
1.00 €
poskytovanie dotácii z prostriedkov Obce Čakanovce Odb.: VIVAXMED s.r.o.
Dod.: Obec Čakanovce
1150.00 €
poskytovanie dotácii z prostriedkov Obce Čakanovce Odb.: OZ-SENIOR SPORT CLUB Radzovce-Čakanovce
Dod.: Obec Čakanovce
200.00 €
poskytovanie dotácii z prostriedkov Obce Čakanovce Odb.: Rómske Hviezdy - Roma csillagok
Dod.: Obec Čakanovce
550.00 €
poskytovanie dotácii z prostriedkov Obce Čakanovce Odb.: CSEMADOK - Základná organizácia Čakanovce
Dod.: Obec Čakanovce
1500.00 €
poskytovanie dotácii z prostriedkov Obce Čakanovce Odb.: ŠPORT CLUB ČAKANOVCE
Dod.: Obec Čakanovce
4600.00 €
odber kuchynského odpadu Odb.: Vaculčiak Milan
Dod.: Obec Čakanovce
0.00 €
PHSR Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Občianske združenie BOVAP
0.00 €
posk. dotácie Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Vivaxmed s.r.o. - Mudr Macko Miroslav
1150.00 €
inzercia Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Mediatel, spol. s.r.o.
50.00 €
poistenie Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Komunálna poisťovňa
74.75 €
finančná dotácia na rok 2013 Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
500.00 €
zabezpečenie distribúcie elektriny Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Stredoslovenská energetika - Distribucia a.s.
1.00 €
zabezpečenie distribúcie elektriny Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Stredoslovenská energetika - Distribucia a.s.
1.00 €
zabezpečenie distribúciu elektriny Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Stredoslovenská energetika - Distribucia a.s.
1.00 €
preverenie súlado hospodárenia obce Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: ing.Emilia Kaszová
370.00 €
reklama Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Register obchodných spoločností s.r.o.
240.00 €
úprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti medzi FSR a obcou Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Fond sociálneho rozvoja
0.00 €
reklama Objednávateľa Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Európsky zoznam firiem s.r.o.
240.00 €
upravenie zmluvného vztahu Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Stredoslovenská energetika - Distribucia a.s.
0.00 €
Rek.strechy MŠ Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: CARPENTERS - Tomas Futo
17490.00 €
výkon funkcie hlavnej kontrolorky Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Obec Čakanovce
0.00 €
Poskytnutie licencie programu URBIS Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: MADE spol. s.r.o.
249.00 €
pokytnutie dotácii Odb.: Rómske Hviezdy - Roma csillagok
Dod.: Obec Čakanovce
550.00 €
poskytovanie dotácii z prostriedkov Obce Čakanovce Odb.: CSEMADOK - Základná organizácia Čakanovce
Dod.: Obec Čakanovce
1500.00 €
pokytnutie dotácii Odb.: OZ-SENIOR SPORT CLUB Radzovce-Čakanovce
Dod.: Obec Čakanovce
200.00 €
poskytovanie dotácii z prostriedkov Obce Čakanovce Odb.: ŠPORT CLUB ČAKANOVCE
Dod.: Obec Čakanovce
2500.00 €
reklamná činnosť Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Top Register
100.00 €
zmluva telefon obec Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
zmluva telefon ZŠ Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
zmluva telefon MŠ Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
Rákóczi Szövetség Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Rákóczi Szövetség
342.61 €
zmluva telefon u starostu Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
Rek.strechy MKS Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: CARPENTERS - Tomas Futo
18900.00 €
úrazove poistenie, počas aktiv.prác Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: Union poisťovňa,a.s.
150.00 €
opakované dodávky potr. tovaru Odb.: Obec Čakanovce
Dod.: INMEDIA spol,s.r.o.
0.00 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár